Organizator

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) asigură cadrul de organizare reprezentativ al studenților și absolvenților români de peste hotare, promovând o puternică solidaritate între membrii săi, ca reprezentanți de valoare ai României, și o atitudine pozitivă față de perspectivele întoarcerii lor acasă.

    În prezent, LSRS reunește peste 5,000 de tineri români, studenți și absolvenți români din străinătate, dar și tineri din România interesați de studiul peste hotare. Liga este un organism apolitic și echi-distant, principii fundamentale ale Statutului LSRS.

    Liga acționează pe două direcţii principale:

    1. Dezvoltarea României  și întoarcerea spre casă. Ne asumăm viitorul nostru individual și colectiv. Prin proiectele noastre, contribuim la dezvoltarea României și încurajăm întoarcerea spre casă a tinerilor români valoroși. Pentru că “tot ceea ce nu este prin noi, nu va fi pentru noi” (N. Bălcescu).
    2. Promovarea tinerilor români din străinătate și sprijinirea celor din țară. Îi promovăm pe cei mai buni studenți și absolvenți români din străinătate ca adevărate exemple de excelență pentru societatea românească. Acționăm ca o punte între tinerii din țară și cei de peste hotare, sprijinind eforturile celor care doresc să dobândească o educație la nivel înalt.