Solidaritate sociala

Politica socială are în vedere atitudinile, programele şi acţiunile îndreptate spre rezolvarea diferitelor probleme sociale. Acest proces cuprinde deopotrivă implicarea autorităţilor publice, acţiunile organizaţiilor neguvernamentale şi acţiunile persoanelor individuale, reunind sectoarele public, privat şi societatea civilă. Politica socială se defineşte în cadrul principiilor, valorilor şi tradiţiilor ce guvernează relaţiile sociale dintre indivizi, grupuri, comunităţif şi instituţii cu referire la alocarea resurselor şi nivelul bunăstării populaţiei. Aceasta are în vedere piaţa forţei de muncă (inclusiv şomajul) şi politicile salariale; pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale; asistenţa socială şi politicile familiale; relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă. Solidaritatea socială constituie un ansamblu de interese, idei, credinţe, sentimente şi opinii care creează o dorinţă pentru un mod unitar de acţiune şi reprezintă un mediu care generează capital social. Modalităţile de implementare a modelului social sunt dintre cele mai variate şi corespund complexităţii politicii sociale, formând o gamă largă de abordări ce cuprinde elemente strategice, instrumente financiare, legislative şi analitice, metode de dialog şi coordonare. Acestea acţionează concertat şi împreună asigură coeziunea internă a politicii sociale. Existenţa solidarităţii sociale este necesară pentru o dezvoltare economică durabilă. În România, politica socială este coordonată de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi susţinută de activitatea altor ministere precum Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Cadrul legal a fost reînoint in 2011.

Agenda

Vineri, 12 august

 12:00 – 13:00 Introduceri și prezentări

15:00 – 17:00 Evaluarea situației actuale – focalizarea pe probleme

Care sunt principalele probleme cu care se confruntă România în ce priveşte solidaritatea socială?

Concepte:

 • Incluziune socială
 • Solidaritate socială
 • Responsabilitate socială

Sâmbată, 13 august

9:00 – 11:00 Focalizarea pe soluții – viziune prospectivă

Care sunt principalele soluții la problemele existente în domeniul solidarității sociale aplicabile pentru România?

Concepte socio-economice:

 • Antreprenoriat social
 • Voluntariat
 • Recalificare pe piața muncii

Concepte sociale:

 • Vulnerabilitatea
 • Volatilitatea pieței muncii
 • Competențe dobândite şi dovedite

15:00 – 19:00 Conturarea unui Program Schematic de Dezvoltare a României pe Solidaritate Socială – mecanisme de implementare a soluțiilor identificate

Duminică, 14 august

9:00 – 12:30 Concluzii finale şi responsabilitate

Care este rolul României June în aplicarea soluțiilor în ce priveşte solidaritatea socială în România actuală?

Moderator

 • Nicolae Iordan-Constantinescu este absolvent al Facultăților de Comerț Exterior (Academia de Studii Economice, București) și Drept (Universitatea din București), cu doctorat în științe economice (ASE, București), specializarea relații economice internaționale. Activități desfășurate în comerț exterior și cooperare economică și tehnico-stiințifică internațională, precum și în diplomația românească (ministru-consilier), cu posturi în exterior (SUA, Luxemburg și Grecia). În prezent este lector universitar la Universitatea Financiar-Bancară din București, cu domenii de interes piața de capital, fondurile de investiții și de pensii, tendințe în economia mondială, fenomenele integraționiste, precum și președinte al Fundației Paneuropa, platforma de dialog și acțiune în domeniul relațiilor europene. Participant la numeroase conferințe, congrese și alte manifestări științifice în țară și străinătate.

 • Ionuţ Sibian este Directorul Executiv al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), unul dintre cele mai importante şi influente ONG-uri din România. O dată cu aderarea României la Uniunea Europeană în Ianuarie 2007, Ionuţ Sibian a fost ales ca reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale româneşti în Comitetul Economic şi Social European de la Bruxelles. În calitate de membru al CESE, Ionuţ Sibian a fost raportor pentru Serviciul Civic European şi Strategia Europeană în privinţa Tinerilor. Experienţa sa anterioară include poziţia de Preşedinte al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernametale pentru Dezvoltare (FOND) şi membru în Consiliul Director al diferitelor organizaţii europene şi româneşti. Ionuţ Sibian a absolvit Masterul în Relaţii Internaţionale în cadrul Centrului pentru Studii Euro-Atlantice, Universitatea din Bucureşti, precum şi un Program de Master în Studii Sud-Est Europene, sprijinit de Uniunea Europeană.
 • Trisi Cristea
Trisi Cristea este director general al Fundaţiei Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în cadrul căreia coordonează, de asemenea, mai multe proiecte, printre care Clubul de Excelenţă, Grădina Valorilor, Dezbate România şi proiecte europene, dintre care cel mai recent este „Promovarea meşteşugurilor tradiţionale pentru a facilita trecerea de la agricultura de subzistenţă la ocuparea în activităţi non-agricole în mediul rural”. Cu o experienţă antreprenorială de peste 15 ani, Trisi este totodată psiholg şi specialist în evaluare şi orientare profesională.

Experti

 • Iris Alexe coordonează în prezent Programul “Migrație si Dezvoltare” în cadrul Fundației Soros România. A studiat cercetare de marketing la Academia de Studii Economice din București și a terminat masterul de Gen și Politici Publice din cadrul SNSPA București. Deține o experiență profesională extinsă fiind, în același timp, autoare sau coordonând o serie de studii și cercetări care acoperă domenii cum sunt: migrație și dezvoltare, integrarea migranților, fenomenul traficului de persoane și integrarea victimelor traficului, repatrierea voluntară, incluziunea socială, cercetare și analiza de politici publice, management de proiecte și accesare de fonduri europene. Este expert migrație și piața muncii reprezentând România în cadrul Independent Network of Labour Migration and Integration Experts (www.labourmigration.eu).

 • Sorina Câmpean lucrează în prezent pentru Departamentul de Leadership al Institutului Aspen România. A absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice București, urmând apoi o specializare în politici publice la Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona. Punctele ei de interes sunt metodele de cercetare socială și politică și problemele legate de imigrație și multiculturalism. A colaborat în trecut cu General Electric precum și cu varii organizații non-guvernamentale. Este membră a Parlamentului European al Tinerilor și a Asociației Pro Democrația. Sorina consideră că valorile personale stau la baza unei “bune societăți”, în consecință generația tanără trebuie să acorde mai mult timp de reflecție acestora.
 • Roxandra Florincuţa, cu o experinţă vastă în relaţii publice şi proiecte de dezvoltare socială a avut ocazia să lucreze cu organizaţii şi companii naţionale şi internationale. Posibilitatea de a realiza un stagiu de un an ca şi coordonator internaţional de proiecte in India şi studiile de masterat în managementul strategic al proiectelor din Suedia, i-au servit ca sursă de inspiraţie în implementarea de noi proiecte ce au ca scop dezvoltarea durabilă şi continuă a societăţii noastre.

 • Andreea Gatman. Absolventă a programului de MBA în Politici și Management Public, Modul University Vienna, absolvent în stiințe politice cu specializare în studii europene – Masterat organizat în cadrul Universității din Graz. Din 2004 activează în sectorul consultanței proiectelor cu finanțare nerambursabilă și achiziții publice. Experiența în domeniul economiei sociale este reprezentată de realizarea proiectului INTEREG IV – Politici Publice și Intreprinderi Sociale, proiect început în 2008 a unor instrumente de promovare a intreprinderilor sociale precum promovarea achizițiilor publice social responsabil, cercetare analiză și recomandare privind contextul economiei sociale în România din perspectiva achizițiilor publice, promovarea intreprinderilor sociale-actori relevanți în dezvoltarea economică locală, transferul de bune practici in domeniul SRPP. Ca expert formator a participat în cadrul proiectului finanțat prin fondul social european “Economia Socială – model inovator pentru incluziunea socială” în elaborarea programei de formare, privind antreprenoriatul social, în realizarea manualului de bune practici privind initiațive de economie socială din România, activitate ce a presupus evaluarea candidaților și validarea bunelor practici. Ca orator a participat în peste 40 de traininguri și seminarii destinate administrației publice locale în special domeniul realizării strategiilor de dezvoltare locală.

 • Alexandra Ioan este manager de proiect în cadrul Fundației Noi Orizonturi, coordonând alături de restul echipei programul de educație non-formală IMPACT. A absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA și urmează în prezent cursurile programului masteral Politici Publice și Management în Administrația Publică la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București. Este implicată în acțiuni ale domeniului non-guvernamental de peste 7 ani, timp în care a coordonat echipe de tineri, a facilitat seminarii și sesiuni de lucru cu aceștia și a colaborat cu diverse ONG-uri din țară și din străinătate (Asociația Expediție în Cultură și Expedition Inside Culture Association, Fundația CODECS pentru Leadership, Asociația ORICUM).

 • Mihai-Bogdan Iovu este în prezent cercetător postdoctorand la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. În 2010 a obţinut doctoratul în Sociologie cu o teză pe tema maltratării copilului în familia românească şi totodată a beneficiat de o bursă de cercetare Junior Fulbright la Rutgers the State University of New Jersey. Punctele sale de interese sunt sociologia copilului şi a copilăriei, drepturile copiilor, maltratarea copilului. Timp de 3 ani a fost implicat în mai multe proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, publicând mai mute studii şi articole de specialitate în domeniu.

 • Manuela Mureşan – este directorul Direcţiei Strategii şi Politici din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, instituţie care are ca obiectiv elaborarea şi aplicarea strategiei şi a programului de guvernare în domeniile tineretului şi sportului. Licenţiată în ştiinţe politice şi administraţie publică, la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, absolventă a două mastere în specializările relaţii publice şi ştiinţe administrative, precum şi a a cursului postuniversitar de perfecţionare în domeniul  securităţii şi apărării naţionale „Securitate şi Bună Guvernare”, Colegiul Naţional de Apărare, Universitatea Naţională de Apărare  „Carol I”, Bucureşti. Cu o experienţă în administraţia publică atât locală, cât şi centrală de peste 5 ani, dar şi în colaborarea cu ONG-uri în diferite proiecte pentru dezvoltarea societăţii şi a viitorului generaţiei tinere.

 • Laura Oncea: Absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, secţia Pedagogie, în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, promoţia 2007. A început experienţa de voluntar timpuriu, încă din anul 2001 şi a continuat-o până în prezent, încurajând continuu şi pe alţii să se autoeduce prin această metodă pe care o consideră extrem de eficientă. Crede că firea românilor poate fi dirijată spre întrajutorarea reciprocă, fără nevoia unor recompense ulterioare, deşi din păcate România nu are cultul voluntariatului asumat cu răspundere. Ca voluntar a cunoscut lumi diverse, de la cea a copilăriei plină de griji şi tristeţe a copiilor din centrele de plasament, până la cea a deţinuţilor pe viaţă din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi. Încurajează tinerii din orice domeniu să îşi înceapă activitatea specifică meseriei lor, ca voluntar, încă dinainte de a începe studiile superioare. Crede că schimbarea României în bine începe cu propria schimbare.

 • Claudiu Patrașc – Nascut la 11 ianuarie 1984 la Bacău, este absolvent al Facultății de Psihologie și Științele  Educației  din cadrul Universității “Transilvania” din Brasov, cu specializarea Psihologie-Pedagogie, promoția 2008 și a masterului “Formarea Adulților. Competențe ale formatorului de adulți” la aceeași instituție, promoția 2010. Și-a început activitatea professională încă din timpul facultății, activând în domeniul testării psihologice dar și a formării adulților, organizând sesiuni de teambuliding pentru studenți. În prezent este profesor itinerant/de sprijin în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, lucrând cu elevii cu cerințe educative speciale (CES). Este voluntar în cadrul Asociației Edu for All, aceasta oferind servicii educaționale copiilor și tinerilor din medii sociale defavorizate. Este președintele Clubului Rotaract Brașov în anul rotaryan 2011-2012.
 • Roxana Puiu este psihoterapeut, pedagog și formator activează în domeniul non-guvernamental de aproape 4 ani. Consiliază femeile care solicită întreruperi de sarcină și le cunoaște problemele din interior. Consideră că dramele și experiențele lor sunt o consecință a lipsei noastre (a tuturor) de preocupare pentru viitorul demografic al României, pentru sănătatea femeii și (implicit) pentru viitorul familiei. Susține cursuri de educație premaritală în cadrul liceelor din București și, în același timp, formează cadre didactice, studenți sau alte persoane interesate în scopul promovării și extinderii programului în toată țara.
 • Raluca Sîmbotin este Program Associate în cadrul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC).  Anterior, a coordonat activitatea Asociației Clubul Liderii Mileniului Trei, în calitate de preşedinte. Raluca s-a ocupat de dezvoltarea portofoliului de proiecte și de atragerea de finanțări. Are o experiență de patru ani în cadrul organizațiilor neguvernamentale, colaborând cu: Fundatia Codecs pentru Leadership, Junior Achievement, ARDOR, Asociatia Pro Democratia, German Marshall Fund. Proiectele la care a participat: Conferinţa Summitului NATO de la Bucureşti, Presidential Classroom, Parlamentul Tinerilor i-au deschis apetitul către cooperarea internațională. Este studentă la Facultatea de Drept, în cadrul Universităţii Bucureşti și la Facultatea de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Domenii de interes:  societate civilă, participare civică, guvernare, dezvoltarea ONG-urilor.

 • Maria-Mădălina Toader este studentă în anul III la Facultatea de Științe Politice în limba franceză, Universitatea din București. În anul 2010 a absolvit Facultatea de Geografie, specializarea Știința Mediului, în timpul căreia a beneficiat de o bursă de studiu Erasmus în Lyon, Franța. Maria a efectuat stagii de practică în cadrul Institutului European din România în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. În prezent, Maria lucrează în cadrul unei multinaționale și este voluntar în cadrul UNFPA (United Fund for Population Aid) din România. Provenind dintr-un oraș fenomenul migrației și-a făcut simțită prezența prin consecințe negative pe plan economic și social, ea crede cu tărie în necesitatea de a produce și a aplica politici publice și strategii menite să stopeze această mișcare, cu atât mai mult cu cât aceasta capătă amploare și se diversifică sub alte forme, precum “brain drain”.

Suport

Adina Vințan a absolvit Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara, urmând apoi cursurile Şcolii de Înalte Studii Europene la aceeaşi universitate. În ultimul an de studiu a beneficiat de o mobilitate Erasmus prin care a continuat Masteratul în Studii Europene în cadrul Universităţii de Studii din Florenţa, Italia. În prezent, îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti, în cadrul unei multinaţionale. Adina consideră că pregătirea studenţilor români în străinătate este extrem de eficientă şi benefică. Are mare încredere în faptul că Liga Studenţilor Români din Străinătate va contribui semnificativ la dezvoltarea pozitivă a României din toate punctele de vedere şi este pregătită să participe activ la acest proces.